Till innehållet

Projektbarometern för 2016

Under 2016 beslutade Arvsfonden om att fördela 734 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 92 miljoner jämfört med 2015.

För andra året i rad har Arvsfonden rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas. Beviljade medel redovisas i antal miljoner kronor.

Projektbarometern för 2016

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2016.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

17 mnkr

132 kr

1

Västerbotten

26,6 mnkr

100 kr

2

Gotland

5,4 mnkr

92 kr

3

Kronoberg

16,8 mnkr

87 kr

4

Blekinge

11,7 mnkr

74 kr

5

Gävleborg

19,8 mnkr

70 kr

6

Skåne

80,6 mnkr

61 kr

7

Örebro

17,6 mnkr

60 kr

8

Uppsala

20,2 mnkr

56 kr

9

Västra Götaland

92,2 mnkr

55 kr

10

Västernorrland

12,5 mnkr

51 kr

11

Värmland

13,9 mnkr

50 kr

12

Västmanland

12 mnkr

45 kr

13

Stockholm

99,6 mnkr

44 kr

14

Kalmar

10,3 mnkr

43 kr

15

Jönköping

15 mnkr

43 kr

16

Norrbotten

9,3 mnkr

37 kr

17

Östergötland

16,8 mnkr

37 kr

18

Dalarna

10,4 mnkr

37 kr

19

Halland

7,2 mnkr

23 kr

20

Sörmland

3,9 mnkr

14 kr

21

– Vi vill gärna ge stöd till fler projekt som underlättar etableringen av nyanlända barn och unga, och ökar deras delaktighet i samhället. Vi vill också gärna ha in fler ansökningar som involverar äldre med funktionsnedsättning. Det finns många goda idéer, men ofta saknas pengar, och då kan Arvsfonden bidra, säger Hans Andersson.

Jämtland i topp

Bland länen fick Jämtland mest projektstöd med 132 kronor per invånare. Minst fick Södermanlands län med 14 kronor per invånare. Det innebär att de jämtländska föreningarna var nästan tio gånger bättre på att söka projektstöd jämfört med de från Södermanland under förra året.

– Projektbarometern är en viktig indikator för verksamheten. Vi är hela Sveriges Arvsfond och det ska återspegla sig i fördelningen av medel, säger Hans Andersson.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt plockats bort.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2016 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2016 Pdf, 2 MB.

Källa: Allmänna arvsfonden

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.