Till innehållet

Projektbarometern för 2019

Under 2019 beviljade Arvsfonden 749 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt från hela Sverige riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är den största utdelningen hittills och en ökning med 102 miljoner kronor jämfört med 2018.

För femte året i rad har vi rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag per invånare som betalades ut från Allmänna arvsfonden under föregående år. Resultaten sammanställs i Projektbarometern som visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Projektbarometern för 2019

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2019.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

19 mnkr

149 kr

1

Västerbotten

26 mnkr

94 kr

2

Jönköping

31 mnkr

86 kr

3

Gotland

4 mnkr

68 kr

4

Skåne

88 mnkr

64 kr

5

Gävleborg

17 mnkr

59 kr

6

Kronoberg

11 mnkr

57 kr

7

Uppsala

18 mnkr

48 kr

8

Kalmar

12 mnkr

48 kr

8

Örebro

12 mnkr

40 kr

10

Västra Götaland

65 mnkr

38 kr

11

Östergötland

17 mnkr

37 kr

12

Stockholm

82 mnkr

35 kr

13

Västernorrland

9 mnkr

35 kr

13

Dalarna

9 mnkr

32 kr

15

Halland

9 mnkr

27 kr

16

Norrbotten

7 mnkr

26 kr

17

Västmanland

4 mnkr

15 kr

18

Värmland

3 mnkr

10 kr

19

Sörmland

3 mnkr

8 kr

20

Blekinge

0 kr

0 kr

21

– Projekten är viktiga för att minska utanförskapet och öka delaktigheten, de stärker demokratin i den oroliga tid som vi befinner oss i. Därför känns det extra värdefullt att vi har delat ut ett historiskt stort stöd, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

För att rankingen ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort i länssammanställningen, men är medräknade i totalsumman för landet.

Jämtland i topp

Det län som var bäst på att få beviljade medel från Arvsfonden förra året var Jämtlands län med ett snittstöd på 149 kronor per invånare. Blekinge var det enda länet i Sverige där inga projektmedel betalades ut.

– Det finns många goda idéer men oftast saknas pengar. Med stöd från Arvsfonden kan det bli möjligt att göra allt från verksamhets- och metodutveckling till att bygga lokaler eller anläggningar, säger Hans Andersson.

Äldre med funktionsnedsättning och ökad pyskisk hälsa för unga

– Stödet behöver nå ut i hela Sverige för att kunna bidra så mycket som möjligt i spåren av coronapandemin. Vi stöttar projekt inom alla områden och uppmuntrar under 2020 särskilt projekt och teman som fokuserar på äldre med funktionsnedsättning samt på barns och ungas psykiska hälsa, säger Hans Andersson.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2019 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2019

Källa: Allmänna arvsfonden

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.