Till innehållet

Karamellpåsen - Öppen mötesplats för barn i allmänhet men för familjer med barn med funktionsnedsättning med särskild inriktning på föräldrar och barn med invandrarbakgrund

Projektet drevs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda extra stöd till familjer med barn som har en funktionsnedsättning genom att starta en öppen förskola.

Syftet med projektet är att erbjuda extra stöd till familjer med barn som har en funktionsnedsättning genom att starta en öppen förskola. Verksamheten ska vara som en vanlig öppen förskola, en mötesplats där familjer ges möjlighet att träffa andra föräldrar eller närstående med liknande erfarenheter. Föräldrarna kommer också att erbjudas stöd, handledning och tips i sin egenskap som förälder. En särskild satsning görs för att nå nyanlända familjer. Personal på mötesplatserna ska dels vara personal med kompetens inom förskoleverksamhet och funktionshindersområdet, och dels doulor med kompetens vad gäller olika språk och kulturer. I verksamhetens bemanning ingår även personal som arbetar med FUB:s lekotek.

Målgruppen är familjer med barn 0-6 år, och särskilt barn med funktionsnedsättning och nyanlända familjer. Totalt beräknas 200 personer att delta aktivt i projektet, varav 50 är barn med funktionsnedsättning. Efter projekttiden ska de öppna förskolorna drivas vidare genom ett samarbete mellan deltagande organisationer.

Efter projektet

Projektet ledde till att Bräcke Diakoni skapade öppna mötesplatser på fyra ställen i Göteborg för föräldrar och barn med funktionsnedsättning. Verksamheten kallas TilLiten och drivs idag i Örgryte, Lundby, Gamlestaden och Bergsjön. Projektet tog också fram ett häfte med beskrivning av hur man kan skapa en egen mötesplats likt TilLiten. Häftet har spridits över hela landet,bland annat till samtliga kommuner. Verksamheten lever vidare på de platser i Göteborg där de har startat under projekttiden. TilLiten finns i Örgryte, Lundby, Gamlestaden och Bergsjön. Liknande mötesplatser har nu startats på fler platser i landet till exempel i Älmhult och Umeå.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i mars 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i mars 2021.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-12-21.