Till innehållet

Äntligen!

Projektet drivs av: Riksförbundet för döva hörselskadade barn och barn med språkstörning DHB

Beskrivning av projektet

Projektet ska arbeta för att stärka målgruppen barn och unga i åldern 13-30 år med språkstörning. Genom olika verksamheter och aktiviteter kommer målgruppen organiseras med syfte att göra dem mer synliga i samhället.

Under lång tid har ungdomar med språkstörning saknat en plattform att mötas på och föra sin talan via. Under tre år, 2019-2021, kommer projektet ”Äntligen!” starta upp ett ungdomsförbund för dessa ungdomar i åldern 13-30. Genom projektet ska grunden för förbundet läggas, studiematerial tas fram och ungdomar få utbildning i styrelsearbete och opinionsbildning.

Projektet har också en social aspekt. Ungdomsförbundet kommer arrangera regelbundna sociala aktiviteter för medlemmar och intresserade ungdomar. Under projektets gång kommer det finnas möjlighet för ungdomar att vara delaktiga i referensgrupper och arbetsgrupper. Det är viktigt att ungdomarna känner att det är de som utformar sitt framtida ungdomsförbund.

Projektet genomförs av Riksförbundet DHB och samverkan sker bland annat med SPSM, ABF, Unga Hörselskadades riksförbund och flera skolor runt om i landet med inriktning på elever med språkstörning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Keys to the sustainable development goals (Keys 2 SDG´s)

    I projektet görs ungdomar delaktiga för att ta del av och sprida kunskap om de globala målen och Agenda 2030 via 17 stycken lärande escaperum –ett…

  • Skateboard sätter hjulen i rullning

    Syftet med projektet är att underlätta för unga skateboardåkare, i första hand på mindre orter, att få en lokal plats att åka skateboard på.

  • Matematik - på teckenspråk

    Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik.

Sidan uppdaterades 2023-06-05.