Till innehållet

Arvsfondsdelegationens sjätte sammanträde 2024

4 december 2024

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets sista delegationssammanträde.