Till innehållet

Konferens: Ungas motståndskraft! #SpridErfarenheter

26 april 2024

- Hur kan civilsamhället och arvsfondsprojekt skapa motståndskraft hos unga som riskerar hamna i destruktiva miljöer?

Välkommen till en kostnadsfri konferens i Stockholm för att lära nytt, få konkreta tips och nya kontakter! Konferensen riktar sig både till dig som arbetar brottsförebyggande eller för att stärka barns och ungas motståndskraft, och till dig som undrar om era projektidéer kan förverkligas med stöd av Allmänna arvsfonden.