Till innehållet

Så kan barn stöttas

10 oktober 2019

Idag den 10 oktober uppmärksammar vi att det är världsdagen för mental hälsa. Att främja psykisk och fysisk hälsa är ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden. Ett av många projekt som Arvsfonden finansierar inom detta område är projektet BRA - barns rätt som anhörig, som vill motverka att yngre barn utvecklar psykisk ohälsa.

Arvsfondsprojektet BRA - barns rätt som anhörig drivs av stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projektet vill ta fram samtalsverktyg som vuxna inom till exempel skola, vård och socialtjänst kan använda när de möter yngre barn i åldrarna 3–6 år som har en förälder eller anhörig som barnet bor med, som har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, ett missbruk, en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Eller om en förälder dör. Idag finns det redan BRA-verktyg för barn och unga mellan 7 till 18 år. 

‒ Yngre barn kan vara svårare att kommunicera med och det finns inga riktlinjer på hur det ska gå till idag. Det här ska bli ett stöd för personal på socialtjänst, inom vård eller skola som har sett att det finns barn i en utsatt situation. Samtalsverktygen BRA ska hjälpa dem att kommunicera med barnen för att kunna svara på deras frågor och vad de har för behov, säger Åsa Lundström Mattsson som är projektledare.

I november påbörjas projektet med att man tillsammans med barn på en förskola, deras pedagoger och föräldrar tar fram verktyg för hur personal kan prata med barn. Under projektets andra och tredje år kommer man arbeta undersökande och kreativt med barnen för att tillsammans mejsla fram samtalsredskapen.

‒ Länge trodde man att barn inte märker eller fattar vad som pågår. Idag vet vi att det inte stämmer och att det är jätteviktigt att prata med barnen och besvara deras frågor, säger projektledaren Åsa Lundström Mattsson.

På kort sikt handlar det om att göra barnen delaktiga och ge dem information. På lång sikt att motverka fysisk och psykisk ohälsa.

Vad det bästa som har hänt hittills inom projektet?

‒ Det är inte så vanligt att man får chansen att utveckla något tillsammans med små barn så det är verkligen fantastiskt att vi fått pengar från Arvsfonden för att göra det här, säger projektledaren Åsa Lundström Mattsson.