Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondsprojekt på landsbygden

28 januari 2020

Den 12 mars bjuder vi in till ett seminarium i Stockholm om studien "Arvsfondsprojekt på landsbygden". På seminariet kommer vi bland annat prata om vilka utmaningar ideella organisationer på landsbygden möter.

Forskning om civilsamhället i Sverige är ofta inriktad på organisationers roll i städerna. Det är inte lika vanligt att ideella organisationer på landsbygden studeras. Här har organisationerna ofta andra utmaningar. Genom att studera ett antal projekt som fått pengar från Arvsfonden har bilden av samarbetet mellan ideella organisationer och civilsamhället på landsbygden blivit tydligare.

Johan von Essen och Therese Ydremark vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har gjort studien "Arvsfondsprojekt på landsbygden" som presenteras på seminariet.

Under seminariet får vi också lyssna på erfarenheter från olika arvsfondsprojekt och det kommer hållas ett panelsamtal med personer från olika organsationer och myndigheter.

Dagen avslutas med att du har möjlighet att testa din idé med en handläggare på plats! 

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.