Till innehållet

Arvsfondens nyhetsbrev för februari ute nu

27 februari 2020

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

I Arvsfondens nyhetsbrev för februari kan du bland annat läsa om:

  • att Arvsfondsdelegationen vid årets första sammanträde fördelade drygt 162 miljoner kronor till 41 projekt 
  • vårt fokus på Agenda 2030 och det globala målet 3 som är Hälsa och välbefinnande 
  • projektet We & Sports 
  • att Arvsfonden satsar 500 miljoner på att förbättra barn och ungas psykiska hälsa i satsningen #Psykbryt 
  • projektet Säg det - sen gör det som vill normalisera psykisk ohälsa 
  • inbjudan till seminarium om arvsfondsprojekt på landsbygden
  • Håkan Ceders krönika om arvsfondens viktiga satsningar 
  • tips ur Demokratihandboken.

Trevlig läsning!

Nästa nyhetsbrev kommer i april.