Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondens nyhetsbrev för februari ute nu

27 februari 2020

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

I Arvsfondens nyhetsbrev för februari kan du bland annat läsa om:

  • att Arvsfondsdelegationen vid årets första sammanträde fördelade drygt 162 miljoner kronor till 41 projekt 
  • vårt fokus på Agenda 2030 och det globala målet 3 som är Hälsa och välbefinnande 
  • projektet We & Sports 
  • att Arvsfonden satsar 500 miljoner på att förbättra barn och ungas psykiska hälsa i satsningen #Psykbryt 
  • projektet Säg det - sen gör det som vill normalisera psykisk ohälsa 
  • inbjudan till seminarium om arvsfondsprojekt på landsbygden
  • Håkan Ceders krönika om arvsfondens viktiga satsningar 
  • tips ur Demokratihandboken.

Trevlig läsning!

Nästa nyhetsbrev kommer i april.