Till innehållet

Arvsfondens nyhetsbrev för april ute nu

30 april 2020

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

I Arvsfondens nyhetsbrev för april kan du bland annat läsa om:

  • att Arvsfondsdelegationen vid årets andra sammanträde fördelade drygt 90,5 miljoner kronor till 33 projekt 
  • vår rekommendation till pågående projekt med anledning av corona
  • resultat och Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2019
  • vårt fokus på Agenda 2030 och de globala målen 5: jämställdhet, och 8: anständiga arbetsvillkor
  • projekten TUSS och Växthuset 
  • den nya rapporten "Det lokala civilsamhällets roll på landsbygden".

Trevlig läsning!

Nästa nyhetsbrev kommer i juni.