Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Personuppgiftsincident

26 februari 2021

Den 19 februari upptäckte leverantören av vårt webbpubliceringsverktyget en bugg i den funktion som anonymiserar IP-adresser i integrationen med Google Analytics.

Felet är nu åtgärdat och IP-adresser anonymiseras från och med eftermiddagen 19 februari. Eftersom arvsfonden.se använt sig av den funktionen vill vi på detta vis uppmärksamma webbplatsbesökare på incidenten. Vi har rapporterat detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om personuppgiftsincidenter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.