Till innehållet

Personuppgiftsincident

26 februari 2021

Den 19 februari upptäckte leverantören av vårt webbpubliceringsverktyget en bugg i den funktion som anonymiserar IP-adresser i integrationen med Google Analytics.

Felet är nu åtgärdat och IP-adresser anonymiseras från och med eftermiddagen 19 februari. Eftersom arvsfonden.se använt sig av den funktionen vill vi på detta vis uppmärksamma webbplatsbesökare på incidenten. Vi har rapporterat detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om personuppgiftsincidenter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.