Till innehållet

Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

19 maj 2021

Arvsfondsdelegationen överlämnar ärende 4.2.1-00273-2019 till Kammarkollegiet i enlighet med 12 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Stiftelsen Teskedsorden och projektet är benämnt Förbjuden musik.

Anledningen till överlämnandet är att Stiftelsen Teskedorden ansökt om konkurs. Det finns därför skäl att överlämna ärendet till Kammarkollegiet för att besluta om ett eventuellt återkrav och bevaka Allmänna arvsfondens rätt i konkursboet.

Nu har Arvsfondsdelegationens kanslifunktion slutfört arbetet och ärendet överlämnades den 18 maj 2021 formellt till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.

 

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm