Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

19 maj 2021

Arvsfondsdelegationen överlämnar ärende 4.2.1-00273-2019 till Kammarkollegiet i enlighet med 12 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Stiftelsen Teskedsorden och projektet är benämnt Förbjuden musik.

Anledningen till överlämnandet är att Stiftelsen Teskedorden ansökt om konkurs. Det finns därför skäl att överlämna ärendet till Kammarkollegiet för att besluta om ett eventuellt återkrav och bevaka Allmänna arvsfondens rätt i konkursboet.

Nu har Arvsfondsdelegationens kanslifunktion slutfört arbetet och ärendet överlämnades den 18 maj 2021 formellt till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.

 

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm