Till innehållet

Placerade unga berättar om sina erfarenheter i ny podd

8 juni 2021

"Placerad" är en ny podcast där ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) berättar om sina erfarenheter från samhällsvården. Det är berättelser om missförhållanden, bristande stöd och bemötande, men även historier om när det faktiskt har fungerat.

Omkring 30 000 barn och unga placeras i familjehem, på HVB-hem och SiS-institutioner varje år. Många av dem har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Trots det saknas kunskap och vårdformer för hur man på bästa sätt hjälper den här gruppen att öka chanserna till ett gott liv.

Det är Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt "Ung dialog" som har skapat podden. Idéen till podcasten kommer från de barn och unga som har varit med i projektet Ung dialog. De unga vill uppmärksamma allmänheten på de problem som finns inom samhällsvården. De hoppas även på att podden kan stärka och ge hopp till andra barn och unga med liknande erfarenheter.

Arvsfondsprojektet arbetar för att göra det bättre för placerade barn och ung med NPF. En del av det arbetet är att göra målgruppens röster hörda, då dessa är barn sällan får komma till tals. Podcastserien kan ses som en förlängning på Ung dialogs rapport ”Var ska jag hamna?” med 100 röster från barn och unga med erfarenhet från samhällsvården.

Du hittar Placerad där poddar finns!

Mer information om podden Placerad på Riksförbundet Attentions webbplats

En mörk bild av en flicka i profil. Hon har håret uppsatt i en knut och håller händerna om en mugg. Över bilden står texten "PLACERAD" i vita versaler och i bildens nederkant syns Allmänna arvsfondens samt Riksförbundet Attentions logotyper.