Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

14 juni 2021

På sitt sammanträde den 2 juni 2021 beslutade Arvsfondsdelegationen att överlämna ärendena 4.2.1-0061-2016, 4.2.1-00286-2020 samt 4.2.1-00169-2020 till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Insamlingsstiftelsen Choice och projekten är benämnda Hälsa för nyanlända ungdomar, Hälsocoachning För mig samt Första hjälpen till psykisk hälsa.

Anledningen till överlämnandet är att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontroll och genomgång av projektets ekonomiska redovisning bedömt att stödet till viss del kan ha hanterats felaktigt.

Nu har Arvsfondsdelegationens kanslifunktion slutfört arbetet och ärendet är formellt överlämnat till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.