Till innehållet

Läslust för äldre i Kalmar län

30 september 2021

Läslust är ett Arvsfondsprojekt som skapar läsglädje på äldreboenden i Kalmar län. Projektet ägs av Studieförbundet Vuxenskolan som utbildar och inspirerar högläsare till högläsarskap. I samverkan med 12 kommuner i Kalmar län erbjuds sedan högläsarna att komma ut på äldreboenden och läsa lättlästa böcker för dementa personer.

– Det som är allra roligast i projektet är att höra om lyckade lässtunder, det värmer hjärtat så mycket! Både när högläsarna själva berättar och är nöjda, men även berättelser om deltagarna. Kanske har någon haft svårt att få kontakt med en lyssnare och så plötsligt pratar man om något eller sjunger lite och då händer något - det är så fint! säger Karina Helmersson, som är en av projektledarna.

Navet i projektet är webbplatsen Läslust Högläsning - SV Kalmar Län, en bank för högläsare där man får kunskap, information och boktips. Det finns också studiecirklar för att lära sig plattformen. Via Vuxenskolan har webbplatsen fått spridning över landet och man räknar med att kunna erbjuda fler utbildningar även efter projektet.

– Andra inspireras av oss och tycker att vi har mycket bra material. Vi brinner också för att detta är en ideell folkbildning - genom Läslust når vi fram till individer som inte själva kan ta sig till en studiecirkel, så det är roligt om fler vill ta efter säger Karina.

I utbildningen för högläsare ingår såväl kunskap om hur man bemöter människor med demens som röstträning och närvaro. Det kan vara en utvecklande resa berättar Emma J Kronborg som också är projektledare, men på deltid.

– Det är fint att höra om möten med de äldre genom läsningen men också hur högläsarna själva växer med uppdraget. Det kan vara en försynt och blyg person som kommer och vill hitta ett sammanhang och så hittar de hit och får en så rolig och meningsfull gemenskap!

– Det har växt fram för mig att det här ideella uppdraget är något högläsarna ser som värdefullt. Många av högläsarna är själva pensionärer som kanske upplevt ett tomrum i vardagen. Genom vårt nätverk får man ett sammanhang som bidrar till livskvaliteten, både för högläsarna själva och för dem de läser för, berättar Emma.

Nu återstår att se hur många grupper som kommer igång under hösten. Innan pandemin var 71 läsgrupper i gång runtom i länet och man hoppas på fler.

- Pandemin har gjort att några har lämnat oss, men andra har kommit till och nu märker vi att efterfrågan från våra högläsare är stort – de vill ut! Så vi hoppas få ihop minst lika många grupper som vi hade innan pandemin, avslutar Karina.

Projektets webbplats