Till innehållet

Med anledning av kriget i Ukraina

28 mars 2022

Sverige tar just nu emot många personer från Ukraina. Civilsamhällets organisationer spelar en viktig roll för att hjälpa människor som flyr från kriget. Nedan besvarar vi några frågor om Allmänna arvsfondens uppdrag och möjlighet till stöd.

Kan Arvsfondens kriterier uppfyllas i projekt med nyanlända som målgrupp?

Vi informerar om våra kriterier för att kunna få stöd ur fonden på sidan Ansök om pengar.
Om du funderar kring exempelvis hur kravet om delaktighet från någon av våra fyra målgrupper eller kravet på överlevnad ska kunna uppfyllas i ert projekt, ring gärna och bolla med någon av våra handläggare!

Var finns information om att hjälpa till på andra sätt?

Den 25 mars beslutade regeringen att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF, får i uppdrag att fördela 30 miljoner kronor för att förstärka arbetet med humanitära insatser i samband med flyktingmottagandet i Sverige. De har fördelat pengarna mellan Röda korset, Rädda barnen, Svenska Kyrkan, samt Sveriges kristna råd. På deras webbplats finns mer information för dig som vill hjälpa till.

MUCF:s information för dig som vill hjälpa till