Till innehållet

Hinder mot fortsatt utbetalning och överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

18 september 2023

Den 15 september beslutade Arvsfondsdelegationen att överlämna två ärenden till Kammarkollegiet samt hindra fortsatt utbetalning.

Arvsfondsdelegationen har den 15 september 2023 beslutat att i enlighet med 2 kap 12 § lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden hindra fortsatt utbetalning i ärende 4.2.1 ADEL 304–2022. Arvsfondsdelegationen har också beslutat att till Kammarkollegiet överlämna ärendena 4.2.1 ADEL 304-2022 i enlighet med 2 kap 14 § lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden och 4.2.1 ADEL 349-2019 i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Maktsalongen och projekten de fått beviljat stöd för heter ”Ta plats!” och ”Stress(o)tålig”.

Anledningen till överlämnandet är att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion av föreningen fått veta att organisationen kommer att ansöka om konkurs. Maktsalongen har själva avbrutit projektet ”Stress(o)tålig” den 4 september 2023. Projektet ”Ta Plats!” har avslutats, men slutredovisningen har inte godkänts.

Arvsfondsdelegationens kanslifunktion kommer nu slutföra arbetet med överlämnandet till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.