Till innehållet

Heldagskonferens #SpridErfarenheter
4 december

27 september 2023

Temat för konferensen är: Hur kan sociala mötesplatser bidra till bättre mående hos äldre och personer med funktionsnedsättning? Vi kommer också prata om hur er organisations idéer kan förverkligas med stöd av Arvsfonden.

Välkommen till en kostnadsfri konferens i Stockholm för att lära nytt, få konkreta tips och nya kontakter! Konferensen riktar sig både till dig som arbetar med äldre eller personer med funktionsnedsättning, och till dig som undrar om era projektidéer kan förverkligas med stöd av Allmänna arvsfonden.

Bakgrund

Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. De riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Tidigare i år fattade regeringen beslut om en stor satsning på att förebygga och motverka ensamhet hos äldre. Flera av de projekt i civilsamhället som Allmänna arvsfonden har gett stöd till, har värdefulla erfarenheter att dela med sig av när det gäller dessa utmaningar. Dessa projekt har utvecklat metoder, arbetssätt och mötesplatser för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

Inspireras av nya metoder och arbetssätt

Kom och ta del av resultat från projekt som utvecklat metoder och arbetssätt för att på olika sätt förebygga och motverka isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre och personer med funktionsnedsättning. På konferensen fokuserar vi särskilt på vilken roll sociala mötesplatser spelar för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Har ni egna idéer som kan utveckla Sverige?

På konferensen berättar vi hur fler projekt kan starta med finansiering från fonden – och du får möjlighet att diskutera idéer om framtida projekt med Arvsfondens handläggare och andra konferensdeltagare.

Vi direktsänder förmiddagen

Heldagskonferensen sker i Stockholm den 4 december. Antalet platser är begränsat. Det är kostnadsfritt att delta, men vid utebliven avbokning utgår en avgift.

Förmiddagens föreläsningar kommer att strömmas/direktsändas så dessa kan du ta del av även om du inte har möjlighet att ta dig till Stockholm. Eftermiddagen består till stor del av bordsdiskussioner och spelas inte in.

Program

Förmiddag med föredrag

Stigmatisering eller inkludering? Utvärderingar av arvsfondsprojekt

Förmiddagen inleds med presentationer av två utvärderingar, följt av ett panelsamtal mellan forskare och ett par projekt som ingått i utvärderingarna.

Forskaren Lena Sohl har utvärderat arvsfondsprojekt som på olika sätt haft fokus på jämställdhet. Forskaren Annika Taghizadeh Larsson har utvärderat arvsfondsprojekt som har haft målgruppen äldre med funktionsnedsättning. I båda utvärderingarna diskuteras frågor om stigmatisering, inkludering och delaktighet, hur olika målgrupper kan nås, och hindren för detta.
Därefter kommer vi i ett panelsamtal få lyssna till två projekt som bidragit till utvärderingarna: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö som drivit projektet ”Tjejdriven” och Studieförbundet vuxenskolans projekt ”Tillsammans för psykisk hälsa – Senior”.

Hur söker man pengar från Arvsfonden?

Vi kommer berätta om hur och för vad man kan söka stöd från Allmänna arvsfonden. Ett lokalstöd och projektet ”Kix Senior” berättar om hur de sökte och fick pengar för att på olika sätt utveckla mötesplatser för äldre.

Eftermiddag med fördjupning och dialog

Efter lunch kommer du få möjlighet att antingen träffa en handläggare från Arvsfonden och diskutera projektidéer, eller tillsammans med andra kursdeltagare diskutera hur samverkan och erfarenhetsspridning kan göras på bästa sätt.

Du kommer också få lyssna till spännande arvsfondsprojekt som kommer berätta om sina utvecklingsprojekt.

Projekt som deltar på eftermiddagen:

”Träffpunkten flyttar ut”, Upplandsstiftelsen, vill skapa möjligheter för fler att fortsätta vara i naturen regelbundet - oavsett ålder eller funktionshinder som ofta kommer med åldern. I nära samverkan med träffpunkter och andra mötesplatser arbetar projektet för att öka utbudet av utomhusaktiviteter för seniorer.

”Mötesglädje i stället för ensamhet”, SPF Seniorerna, har utvecklat appen Mötesglädje som är framtagen av seniorer för seniorer. Appen gör det enkelt att skapa kontakt med likasinnade. Med hjälp av Mötesglädje kan användaren hitta någon att prata med när hen känner för det. Användarna kan anordna eller delta i aktiviteter och stämma träff digitalt eller ute på stan.

Panelsamtal om implementering

Efter projektens presentationer blir det ett panelsamtal mellan projektledarna och representanter från äldreomsorgen samt kommunal förvaltning som använt de metoder och material som utvecklats i projekten. Hur sprider man viktiga erfarenheter på bästa sätt? Vad krävs för att implementera en ny metod i offentlig förvaltning, som utvecklats i civilsamhället?

Praktisk information

Var? Konferensen äger rum på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.
Om du inte kan ta dig till Stockholm kan du ta del av direktsändningen (endast förmiddag).

När? Måndag den 4 december 09.00-16.15 (registrering från 08.15)
Kom i god tid. Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.15.

Vi bjuder på fika och lunch under dagen.

Tillgänglighet

Lokalen uppfyller kraven på tillgänglighet. Det finns hörslinga och ledarhund får medtagas. Ange i din anmälan om du har behov av teckenspråkstolk.

Anmälan

Det kostar inget att delta på konferensen men du behöver anmäla dig. Det gäller både om du vill delta på heldagskonferensen, eller ta del av direktsändningen via länk.

Det finns begränsat antal platser på den fysiska konferensen. Anmälan gäller för hela dagen. Om du får förhinder behöver du avboka din plats. Vid utebliven avbokning till den fysiska konferensen utgår en avgift.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD

Publik sitter på stolar i en konferenslokal, vända emot scenen där en person står. På den stora skärmen bakom scenen syns Allmänna arvsfondens logotyp.

Den kostnadsfria konferensen sker fysiskt i Stockholm den 4 december, men du kan ta del av förmiddagens föreläsningar digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm.