Till innehållet

Besök med fokus på projektidéer för äldre personer

1 november 2023

Under 2023 har Allmänna arvsfondens handläggare genomfört informationsträffar tillsammans med studieförbund och deras samverkande föreningar. Sammanlagt har det blivit nio träffar på orterna Luleå, Uppsala, Örebro, Halmstad, Uddevalla, Dals-Ed, Växjö och Malmö.

Två personer som står vid roll-up med studieförbundet ABF:s logotyp.

Helena Westerlund tillsammans med kollegan Linda Eldestrand på besök i Örebro.