Till innehållet

Avbrytande och överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

24 november 2023

Arvsfondsdelegationen har den 23 november 2023 beslutat att avbryta och därmed stoppa fortsatt utbetalning till organisationen Fritidsförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer och projektet de fått beviljat stöd för ”FritidsFriends - Din Fri Tid som du vill ha den!”.

Anledningen till överlämnandet är att föreningen har gått i konkurs.

Arvsfondsdelegationens kanslifunktion kommer nu slutföra arbetet med överlämnandet till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare om ett eventuellt återkrav samt fatta beslut i ärendet.

Avbrytandet av projektet sker i enlighet med 8 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationen har också beslutat att till Kammarkollegiet överlämna samma ärende, i enlighet med 13 § lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden.