Till innehållet

Ny möjlighet när projektstödspengar även kan täcka tillgänglighet i lokaler

13 december 2023

Funderar ni på att söka projektstöd för en idé som kräver utveckling av tillgängligheten i er lokal? Undrar ni om stödet täcker sådant som montering av hörslinga, ramp eller installation av hiss? Från och med Arvsfondsdelegationens decembermöte är svaret ja, det är exempel på tillgänglighetsutveckling som också kan täckas av projektstödet.

Ibland behöver föreningar som får projektstöd utveckla tillgängligheten i sina lokaler för att målgruppen ska kunna medverka i projektet. Tidigare har den typen av tillgänglighetsutveckling inte gått att göra med pengarna från projektstödet.

Under Arvsfondsdelegationens decembermöte bestämdes att vissa av de här behoven av att bygga om, som tidigare krävt en ansökan om lokalstöd, också kan ingå i projektstödet. Det betyder att sådant som kräver någon form av byggarbete och som är en förutsättning för att projektets målgrupp ska kunna medverka på samma sätt som andra personer, ska kunna finansieras. Detta handlar exempelvis om montering av hörslinga, ramp eller installation av en hiss. Stödet kan alltså täcka både fasta installationer och utrustning som behövs för att utveckla tillgängligheten.

Vad kan utveckling av tillgänglighet i samband med projekt kosta?

Utvecklingen av tillgänglighet som beskrivs här får som mest uppgå till 400 000 kronor inklusive moms. Summan ska vara en mindre del av projektets totala budget. Om tillgänglighetsutveckling avser en större del av projektets totala budget kan det betyda att detta istället ska tillhöra stödformen lokalstöd.

Vad innebär det här för pågående projekt?

Pågående projekt bedöms inte utifrån det nya beslutet. Ändringen gäller bara vid ansökan om stöd, från och med Arvsfondsdelegationens decembermöte 2023.

Rullstolsburen kvinna planerar med post-it lappar.

Den 6 december beslutade Arvsfondsdelegationen om en ändring, som innebär att tillgänglighetsutveckling kan finansieras inom stödformen projektstöd.