Till innehållet

Sänkt kostnad för registrerade idéburna organisationer

13 december 2023

Kammarkollegiet sänker den årliga tillsynsavgiften för idéburna organisationer från 12 000 till 1 600 kronor. Den nya lägre avgiften införs vid årsskiftet 2023-2024. Ansökningsavgiften om 12 000 kronor är samma som tidigare.

För att få fler idéburna organisationer att verka som aktörer i välfärden beslutades förra året om en ny lag om ett register och lagändringar om upphandling och valfrihetssystem. Sedan dess kan idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet registrera sig i Kammarkollegiets register.

Syftet med registret är att identifiera och synliggöra idéburna organisationer. Dessa ska på så sätt kunna särskiljas från offentliga myndigheter och privata aktörer. Registreringen är också en offentlig markering att en verksamhet är idéburen, det kan fungera som en form av kvalitetsstämpel och branschstandard. Registret underlättar för myndigheter vid upphandlingar eftersom de kan reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Så här fungerar avgifterna

Kammarkollegiets arbete med registrering och tillsyn av idéburna organisationer bekostas av de organisationer som står under vår tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften ska betalas av alla registrerade idéburna organisationer samt de som avregistrerats de senaste fem åren som fortfarande behöver rapportera om värdeöverföringar.

Läs mer om registret för idéburna organisationer