Till innehållet

Nu har det vänt!

14 december 2023

Här följer en julhälsning från Arvsfondsdelegationens ordförande, Gunilla Malmborg.

I tider av hög inflation, krig och annat elände finns det ändå ljuspunkter i tillvaron.

Vi har varit lite bekymrade över att antalet projektansökningar från landets föreningar minskat de senaste åren. Den största orsaken till det är givetvis pandemin. Samtidigt har vi förstått att civilsamhällets organisationer först måste återhämta sig, innan de kan uppbåda kapacitet och vilja att starta utvecklingsprojekt. Men, nu kan jag konstatera att det har vänt! De goda idéerna från våra ideella krafter har börjat strömma in igen.

Det går inte att överskatta civilsamhällets betydelse när samhället står inför stora utmaningar. Det behövs fler bra arvsfondsprojekt som kan vara till nytta för många. Vi ser att det finns stora behov och att civilsamhället gör fantastiska insatser.

Jag vill rikta ett stort tack till de organisationer som under året byggt lokaler och anläggningar eller utvecklat verksamheter, metoder och hjälpmedel med pengar från Allmänna arvsfonden. Ni gör skillnad!

Men, vi vill mer.

Min förhoppning är att Allmänna arvsfonden under de kommande åren ska bidra till samhällsutvecklande åtgärder i en större utsträckning än tidigare. Till gagn för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Vi kommer att förenkla och förbättra möjligheterna för föreningar och andra behöriga sökande att få stöd ur Allmänna arvsfonden. Givetvis med bibehållen kontroll över pengarnas användning.

Det finns anledning att följa Allmänna arvsfondens utveckling under 2024.

Med förhoppning om en

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Gunilla Malmborg

Arvsfondsdelegationens ordförande