Till innehållet

En sekundant kan stötta vid kontakt med myndigheter

20 februari 2024

Ett pågående arvsfondsprojekt, Sekundantprojektet, utbildar volontärer att bli så kallade sekundanter. Sekundanterna, som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning och kontakt med myndigheter, ger ett individuellt anpassat stöd i kontakt med myndighetshandläggare.

Sekundanterna får utbildning i hur samhällets stöd är organiserat och träning i att möta enskilda personer. Syftet med stödet är att den enskilde bättre ska kunna ta tillvara sina rättigheter samt känna större trygghet i möten med myndighetshandläggare.

– Vi vet att handläggare på olika myndigheter inte alltid har tid eller resurser att riktigt förstå din unika livssituation. Det är här din sekundant kommer in i bilden, säger Amad Lindblom, projektledare.

Inspiration från dansk metod

Förbundet DHR (Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet) driver projektet i samarbete med Personskadeförbundet RTP. Metoden för stödet är inspirerad av en dansk verksamhet som kallas Bisidderordningen. Stödet innebär att sekundanten och den enskilde först förbereder sig tillsammans inför mötet med myndigheten. Sekundanten deltar därefter tillsammans med den enskilde på mötet med myndighetshandläggaren, men företräder inte den enskilde, utan är ett par extra ögon och öron samt ett socialt stöd. Efteråt träffas sekundanten och den enskilde för att summera och utvärdera mötet.

Vill du bli sekundant?

Sekundantprojektet har nyligen öppnat intresseanmälan för att bli sekundant. Är du eller någon du känner intresserad?
Läs mer och anmäl dig på www.sekundant.se

En kvinna och en man sitter vid ett bord och pratar. Kvinnan sitter i rullstol.

Sekundanterna får utbildning i hur samhällets stöd är organiserat och träning i att möta enskilda personer.