Till innehållet

Schysstare i "Gropen"

23 februari 2024

"Här är vi schyssta och har trevligt tillsammans" står det på en av skyltarna vid skateparken i Dalarna. På kort tid lyckades Svärdsjö förvandla det som varit en grusig grop, till skatepark med scen, grönskande ätbar park, basketplan, lekpark och graffitivägg. Här svarar Peter Johansson, en av initiativtagarna från Svärdsjö intresseförening, på fyra korta frågor om projektet.

Vad var ”Gropen” i Svärdsjö innan ert projekt började?

- Ursprungligen var det en grustag som har varit en grusplan för fotboll men den har varit en ”slumrande” plats i byn.

Hur uppstod idén med aktivitetspark?


- Den idén uppkom i samband med ett utvecklingsprojekt för hela byn (BID-projekt Vår BID-modell – Svenska Stadskärnor (svenskastadskarnor.se)

Vilka utmaningar stötte ni på under projektets gång?


- Det har egentligen inte varit några större utmaningar, självklart har det varit mycket arbete i olika faser i projektet men det har varit med många drivande och engagerade personer i projektet där vi successivt har löst de utmaningar som vi har stött på. Tack vare en tydlig målbild och ett bra förarbete så har haft ett bra driv i projektet.

Hur har det påverkat ert samhälle att projektet gick att genomföra?


-Det är mycket positivt för byns barn och ungdomar som har fått en jättefin mötesplats, den uppskattas även av alla andra då Gropen skapar liv och rörelse på ett mycket trevligt sätt i byn.

Läs mer om lokalstöd

Personer i olika åldrar tillsammans utomhus i "Gropen" i Svärdsjö.

Barn och vuxna som möts utomhus i "Gropen" under sommaren.