Till innehållet

Med en blick bakåt och spaning framåt

26 februari 2024

KRÖNIKA: Hans Andersson, enhetschef hos Allmänna arvsfonden, reflekterar kring åren som gått och målsättningarna som finns framöver.

Helt plötsligt har jag jobbat som chef på Allmänna arvsfonden i tjugo år. Ett jobb på en fond som tillsammans med föreningslivet gjort väldigt mycket för många under lång tid. Under mina år har Allmänna arvsfonden finansierat byggnationen av 950 föreningslokaler och anläggningar och drygt 2 600 andra utvecklingsprojekt. Merparten är samarbeten mellan ideella krafter och offentliga aktörer som kommuner, socialtjänsten, polisen och kriminalvården.

Möter samhällsutmaningar

Tittar man tiotals år tillbaka i tiden finner man att sådant vi tar för givet i dag som färdtjänst, personlig assistans och Glada Hudikteatern startade som arvsfondsprojekt. Några mer färska exempel är självmordslinjen, vårdhundsskolan, leksaksbiblioteket, parateket och naturparkour. I tider av stora samhällsutmaningar har civilsamhället som utförare och Allmänna arvsfonden som finansiär haft viktiga roller att spela. Jag tänker bland annat på tsunamin 2004, hedersrelaterade frågor och det stora antalet nyanlända 2015/16. Dagsaktuellt är problemen med utanförskap och parallellsamhällen där ett starkt och attraktivt föreningsliv kan ge barn och ungdomar en alternativ och meningsfull fritid.

Hela Sveriges arvsfond

Devisen ”Hela Sveriges Arvsfond” stämmer bra. Vare sig det gäller geografiskt eller om man tänker på idrotts-Sverige, kultur-Sverige, funktionshinders-Sverige eller pensionärs-Sverige. Det är ni föreningar och andra ideella organisationer ute i landet som ser problem ni vill lösa eller en möjlighet ni vill tillvarata med ett projekt. Eftersom Allmänna arvsfonden kan finansiera utveckling på alla områden och inte agerar beställare blir projekten en spegelbild av de samhällsutmaningar vi har för tillfället.

Lokalstödet växer

Många som varit i kontakt med föreningslivet i Sverige har förmodligen befunnit sig i en lokal som fått stöd av Allmänna arvsfonden via vårt lokalstöd. Det är den stödform som nu växer snabbast – finansieringen av byggnationer av lokaler och anläggningar. Inte minst den nya målgruppen äldre personer har tagit del av den unika möjlighet som lokalstödet ger. Idag använder över 100 000 personer från Allmänna arvsfondens fyra målgrupper regelbundet de lokaler och anläggningar som fonden finansierat.

Respekt för medlen

Pengarna i Allmänna arvsfonden är speciella och ska behandlas med största möjliga respekt. Det fick jag höra första dagen på jobbet och den insikten präglar alla som jobbar med Allmänna arvsfonden. Det är därför omöjligt att sammanfatta mina tjugo år på Arvsfonden utan att nämna vårt fokus på kontroll av projektmedlens användning. Ibland hör jag att Allmänna arvsfonden har rykte om sig att vara lite krånglig. Det hänger samman med att vi är den av de bidragsgivande myndigheterna till civilsamhället som satsar mest på kontroll. För elva år sedan anställde vi vår första controller, idag har vi fyra controllers och två jurister. Och vi arbetar med ständiga förbättringar – också för att det ska vara ”lätt att göra rätt”.

Ansökningarna ökar

Om jag blickar framåt kan jag konstatera att antalet ansökningar nu stiger kraftigt, efter att ha varit på en låg nivå som en följd av pandemin. Antalet projektstödsansökningar ökade med nästan 50 procent och lokalstödsansökningarna med nästan 40 procent under det sista kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Inför 2024 har regeringen möjliggjort en förstärkning av Allmänna arvsfondens kansli. Det behövs när fler föreningar ska få ta del av Allmänna arvsfonden till nytta för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att Allmänna arvsfonden ska fördela drygt en miljard kronor till civilsamhället år 2027.

Så klicka gärna er vidare och testa er idé direkt här på vår webbplats!

Tillsammans får vi idéer att växa!

Prenumerera på nyhetsbrev

Porträttbild Hans Andersson

Hans Andersson, enhetschef och medarbetare hos Allmänna arvsfonden sedan 20 år.