Till innehållet

Konferens 26 april: Ungas motståndskraft! #SpridErfarenheter

25 april 2024

- Hur kan civilsamhället och arvsfondsprojekt skapa motståndskraft hos unga som riskerar att hamna i destruktiva miljöer?

Den 26 april arrangerade vi konferensen "Ungas motståndskraft!". En inspirerande heldag på Stockholm Waterfront Congress Centre för att lära nytt, få konkreta tips och nya kontakter! Riktad till dig som arbetar brottsförebyggande eller för att stärka barns och ungas motståndskraft, och till dig som undrar om era projektidéer kan förverkligas med stöd av Allmänna arvsfonden.

Se inspelningen

Konferensens förmiddag webbsändes. Du kan se inspelningen i efterhand, med undertexter eller med teckenspråkstolkning.

Länkar till YouTube:

Inspelning med undertexter

Inspelning med teckenspråkstolkning (kommer snart)

 

 

Konferensprogrammet 26 april

Förmiddag med föredrag

Arvsfondens roll för att stärka barn och unga

Arvsfondsdelegationens ordförande Gunilla Malmborg inleder konferensen tillsammans med BRIS generalsekreterare Magnus Jägerskog. Hur ser de på Allmänna arvsfondens roll i det brottsförebyggande arbetet för barn och unga? De har en pågående kampanj, Det är inte för sent, om barns oro och påverkan av gängkriminalitet. Vad berättar de barn som kontaktar BRIS?

Flamman socialt förebyggande centrum –Om vikten att visa att ett annat liv är möjligt.

Flamman berättar om hur de arbetar brottsförebyggande och för att stärka ungas motståndskraft för att kunna stå emot destruktivitet och kriminalitet? Vilka konkreta metoder och resultat har de utvecklat i sina arvsfondsprojekt?

BRÅ och SKR – SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och SKR berättar om samverkansmodellen SSPF (skola socialtjänst polis fritid). Vad anser de att civilsamhällets roll är och vad är det som fungerar i det brottsförebyggande preventiva arbetet?

Panelsamtal: Vad krävs för att skapa motståndskraft hos unga?

BRÅ, SKR, Flamman och representant från Malmös socialtjänst diskuterar hur de brottsförebyggande arbetet ser ut när det fungerar. Är det samverkan och tydlig rollfördelning som är framgångsreceptet?

Vad säger forskningen om våldsprevention?

Vad säger forskningen om olika metoder och program riktad mot barn och unga med syfte att verka våldspreventivt. Vilka möjligheter har civilsamhället att utveckla något som faktiskt gör skillnad? Forskare Linnéa Bruno är lektor i barn- och ungdomsvetenskap. Hon har i uppdrag från SKR utvärderat metodprogrammet MVP (Mentorer i våldsprevention) som utvecklades av organisationen MÄN i arvsfondsprojektet ”En kommun fri från våld”.

Hur söker man pengar från Arvsfonden?

Handläggare från Arvsfonden kommer, tillsammans med två föreningar som beviljats projektstöd respektive lokalstöd, berätta om hur och för vad man kan söka stöd från Allmänna arvsfonden.

Eftermiddag med fördjupning och dialog

Efter lunch kommer du som deltar i Stockholm få delta i gruppsamtal. Du väljer vid anmälan vilken av grupperna du är intresserad av. Du kan välja att träffa en handläggare från Arvsfonden och diskutera era projektidéer. Du kan även välja att tillsammans med andra kursdeltagare diskutera, dela erfarenheter om hur samverkan och erfarenhetsspridning kan göras på bästa sätt.

Föreningar som deltar på eftermiddagen:

Fryshuset har lång erfarenhet av både arvsfondsprojekt, brottsförebyggande arbete och verksamhet som syftar till att skapa motståndskraft hos barn och unga. Vad är det, enligt Fryshuset, som verkligen fungerar? Är det organiserade idrottsaktivitet, uppsökande verksamhet eller integrerat preventivt arbete i skolan?

Maskrosbarn och Inkludera. Vad har Maskrosbarns olika arvsfondsprojekt betytt för deras möjlighet för att stärka barns och ungas motståndskraft? Tillsammans med Inkludera kommer Maskrosbarn berätta om hur man kan få till långsiktig överlevnad och växa som förening. Tillsammans kommer de berätta om hur en förening bäst förklarar sitt värde för slutanvändare, som socialtjänsten.

Panelsamtal om implementering

Efter projektens presentationer blir det ett panelsamtal mellan projektledarna och representanter från kommuners olika brottsförebyggande verksamhet som använt metoder och material som utvecklats i projekten. Hur sprider man viktiga erfarenheter på bästa sätt? Vad krävs för att implementera en ny metod i offentlig förvaltning, som utvecklats i civilsamhället?

Bakgrund

Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. De riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. På denna konferens fokuserar vi särskilt på projekt som bidrar till att ge unga motståndskraft.

Har ni egna idéer som kan utveckla Sverige?

På konferensen berättar vi hur fler projekt kan starta med finansiering från fonden – och du får möjlighet att diskutera idéer om framtida projekt och byggnationer med Allmänna arvsfondens handläggare och andra konferensdeltagare.

Två tjejer går genom en tunnel. De håller om varandra, och en av dem håller i en skateboard. Vi ser dem bakifrån. Ovanpå fotot ligger en grön sexkantig platta med texten: 26 april.

Konferensen "Ungas motståndskraft!" 26 april 2024