Till innehållet

Hjälp till äldre med svår, ofrivillig ensamhet i Jönköpings län

9 juni 2020

SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet får tillsammans med övriga pensionärsorganisationer stöd med drygt 2,2 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet.

Projektet syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa hos äldre med funktionsnedsättning i eget boende och särskilda boenden som upplever en ofrivillig ensamhet. Målet är att utveckla en hållbar uppsökande verksamhet med ett kontaktcenter och upparbetade nätverk. Detta ska ske i samverkan med hemtjänst, särskilda boenden, hemsjukvård, vårdcentraler och anhöriga samt 124 lokala pensionärsföreningar i Jönköpings län.

– Detta stöd är mycket glädjande! Vi får nu en fantastisk möjlighet att ytterligare kunna hjälpa ensamma äldre. Behovet har ökat betydligt senaste tiden genom covidpandemin, säger Kjell Lindström, projektledare och distriktsordförande i SPF Seniorerna i Jönköpings län.

Under projektet ska trösklar för individer identifieras och sänkas för att hitta nya vägar till möten och gemenskap. Aktiviteter skapas utifrån målgruppens önskemål tillsammans med volontärer. Därutöver kommer kompetens och inspirationsföreläsningar att arrangeras inom projektet för att lyfta de frågor som är aktuella för målgruppen. Efter att projektet är avslutat ska ett hållbart arbetssätt med ett kontaktcenter ha utvecklats och drivas av de fyra pensionärsorganisationerna i Jönköpings län.

Fakta om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm