Till innehållet

Projekt om Agenda 2030 får stöd med fem miljoner kronor

18 september 2020

Sensus studieförbund, Medis 5, får stöd med drygt fem miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Baby, It’s Cold Outside.

Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten hos Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt relevanta aktörer som arbetar med Agenda 2030 gör en djupdykning i vad Agenda 2030 är och innebär. Främst för personer med intellektuell funktionsnedsättning, men slutprodukterna kommer rikta sig till alla medborgare.

– Som studieförbund har vi ett särskilt ansvar att folkbilda kring Agenda 2030, folkbildningens metoder, pedagogik samt våra nätverk gör att vi kommer kunna nå ut till målgrupper som annars inte alltid är inkluderande i de utbildningsinsatser som görs för Agenda 2030. På Medis 5 jobbar vi främst med kultur och det är via en Youtubekanal, konst, musik och filmproduktioner som vi kommer att sprida kunskap om Agenda 2030 på ett lättillgängligt vis, säger Marita Jonols, projektledare Medis 5/Sensus.

Projektidén kommer från målgruppen som kommer att vara delaktiga i alla delar i projektet. Deras tankar, idéer och kreativitet kommer att styra projektet. Efter avslutat projekt kommer målgrupper fortsätta arbeta med Agenda 2030 och de produktioner och material som tagits fram inom Baby, It’s Cold Outside.

– Medis 5/Sensus projekt Baby It’s Cold Outside är ett bra exempel på hur man inom civilsamhället kan arbeta med Agenda 2030 målen på ett tillgängligt sätt för alla. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter, men ibland saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 749 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm