Till innehållet

Projekt för äldre i Värmland får stöd med 3,9 miljoner kronor

11 december 2020

ABF Värmland får stöd med drygt 3,9 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Vänner för livet

Projektets målsättning är att utveckla en metod som främjar psykisk och fysisk hälsa för personer över 65 år med funktionsnedsättning som lever i ofrivillig ensamhet och/eller social isolering i ett antal kommuner i Värmland. ABF Värmland ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner rekrytera volontärer som efter utbildning får i uppdrag att söka upp målgruppen som önskar socialt stöd.

– Det här är så spännande. Projektet har blivit ännu mer aktuellt utifrån pandemin och vi kommer inledningsvis lägga fokus på att minska den digitala klyftan. Genom olika aktiviteter kommer vi jobba för att de som är ofrivilligt ensamma har en mötesplats vilket är extra viktigt nu. Att bryta ensamhet är avgörande för att öka folkhälsan runt om i länet, säger Anna-Karin Ingman, projektägare Vänner för livet.

Lokala mötesplatser ska etableras under projekttiden med föreläsningar och andra aktiviteter som efterfrågas av målgruppen. De delar i projektet som bedöms fungera bra ska sammanfogas i ett koncept som efter projektets slut har möjlighet att drivas vidare inom ABF Värmland eller genom ett nytt formaliserat samarbete med offentliga aktörer.

– Detta projekt är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera personer över 65 år med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter, men ibland saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 749 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm