Till innehållet

Föreningen Furuboda får stöd med 4,4 miljoner kronor

23 februari 2021

Föreningen Furuboda får stöd med drygt 4,4 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Se framtiden an.

Projektets syfte är att skapa möjligheter till arbete för nyanlända ungdomar. Målet är att utveckla ett arbetssätt som stöttar målgruppen in på arbetsmarknaden. Furuboda ska tillsammans med Ensamkommandes förbund anpassa en etablerad metod, Supported Employment, till målgruppen. Metoden innebär att individer som står långt från arbetsmarknaden stöttas i att få och behålla ett arbete.

– Det ska bli enormt spännande att få genomföra detta projekt i samarbete med Ensamkommandes Förbund. Furuboda har i många år arbeta framgångsrikt med metoden Supported Employment och vi har stöttat många ungdomar in i sysselsättning tidigare. Nu får vi chans att testa vår metod och våra erfarenheter med en ny målgrupp, som är nya i Sverige. Vi ser med stor glädje och spänning fram emot detta, säger Jenny Anderberg, verksamhetschef Föreningen Furuboda.

Efter projektet ska det nya arbetssättet leva vidare på Furuboda, både i befintlig verksamhet och genom nya kurser för målgruppen. Projektet kommer också leva vidare genom att delar av metoden förankras i Ensamkommandes förbund och på deras mötesplats Otto.

– Projektet Se framtiden an är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.


Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm