Till innehållet

799 miljoner till civilsamhället i Sverige

7 april 2021

Varje år avlider cirka 600 svenskar som saknar arvsberättigade släktarvingar och som inte skrivit testamente. Pengarna tillfaller då Allmänna arvsfonden och går till utvecklingsinsatser för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Förra året delades 799 miljoner ut till projekt i hela landet och finansierade bland mycket annat 116 idrottsprojekt och möjliggjorde att BRIS hjälptelefon kunde hålla öppet dygnet runt.

Allmänna arvsfonden delar ut pengar till ideella projekt som ska stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Exempel på verksamheter som startade som arvsfondsprojekt är Personlig assistans, Glada Hudikteatern, Friends och Självmordslinjen. Enligt den senaste redovisningen av fondens tillgångar fanns det drygt 8 miljarder kronor i fonden. Av dem delades nästan 800 miljoner ut till 416 projekt i hela landet under 2020.

– Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Med stöd från Allmänna arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor säger Håkan Ceder, Arvsfondsdelegationens ordförande.

Personer över 65 år blir ny målgrupp

Sommaren 2021 väntas en ny lag om Allmänna arvsfonden träda i kraft vilket innebär att också personer över 65 blir en målgrupp för fonden. En förändring som Arvsfondsdelegationen välkomnar.

– Den här förändringen finns det flera skäl att välkomna. Framför allt finns det starka sakliga skäl att också projekt som syftar till att stärka äldres delaktighet och bidra till bättre livsvillkor, ska kunna ges stöd. Här finns det uppenbara behov av initiativ och utveckling, säger Håkan Ceder.

Allmänna arvsfonden 2020:

  • 799 miljoner delades ut till 416 projekt i hela landet
  • Vanligaste stödmottagarna är idrottsföreningar och projekt som främjar ungdomars livsvillkor
  • Fondens tillgångar bokfördes den 31 december 2020 till 8,4 miljarder varav 1,1 miljarder kan delas ut av fonden 2021
  • Under 2020 tillföll kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden i 645 dödsbon
  • Sammanlagt kom 913 miljoner kronor in i fonden. Det var mindre än 2019, då summan var drygt en miljard.

Källa: Arvsfondens verksamhetsberättelse 2020

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm