Till innehållet

Konstfrämjandet Bergslagen får stöd med 4,7 miljoner kronor

22 april 2021

Konstfrämjandet Bergslagen får stöd med drygt 4,7 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet "Den barnkonventionella lekplatsen".

Syftet med projektet är att med konst och estetiska lärprocesser som verktyg utforska hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga rummet, samt hur miljöer med högre lekvärden skapas. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer däribland Örebro och Kumla kommun, samt kommunala bostadsbolag.

– Projektet Den barnkonventionella lekplatsen är ett bra exempel på hur man kan inkludera yngre barn som medskapare i metodutveckling. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättningar. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Lekmiljöer där barn är delaktiga i byggnationen, och miljöer som är flexibla och går att förändra, följer sällan reglerna i standarderna för lekredskap. Att väga in lekvärden i säkerhetsbedömningar är därför en förutsättning för barns rätt att vara med och påverka.

Projektet ska ta fram ett vägledningsmaterial som möjliggör implementering av modellen i flera kommuner.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm