Till innehållet

Parasport Jämtland-Härjedalen får stöd med 7,2 miljoner kronor

22 april 2021

Parasport Jämtland-Härjedalen får stöd med drygt 7,2 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Arena Paraidrott.

Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på vinteridrotter. Modellen rymmer aktiviteter för rekrytering av idrottsutövare i syfte att hitta former som garanterar en breddidrott.

– Projektet Arena Paraidrott är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera fler personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Idag är glappet mellan prova-på-verksamhet och elitverksamhet stort och många utövare väljer att sluta när aktiviteterna blir alltför elitorienterade. Målet är att öka målgruppens välbefinnande genom att stärka möjligheterna till en aktiv fritid.

Om Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2020 fördelades 799 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm