Till innehållet

Varbergs kommun får stöd med 3,2 miljoner från Arvsfonden för projektet Hör mig Varberg!

28 oktober 2022

Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska kunna delta på sina egna villkor, och göra sina röster hörda genom olika konstnärliga uttryck.

– Vi vill skapa en verksamhet som skall bygga på gemenskap och delaktighet hos en grupp unga som ofta faller mellan stolarna, där fokuset på den egna förmågan skall användas som en framgångsfaktor, säger Anna Nilsson, enhetschef Varbergs kommun.

Projektet ska etablera en fritidsverksamhet som bedrivs i ett organiserat samarbete mellan Varbergs kommun, Region Halland och brukarföreningar, och där målgruppen har ett verkligt inflytande över planering och genomförande bland annat genom ett deltagarråd.

– Målet med projektet är att hitta former för samverkan och hur vi innovativt utvecklar ett arbetssätt tillsammans med deltagare och föreningar som blir social hållbart. Aktiviteterna är ett verktyg för att skapa bärande relationer och inspirera till kreativitet, säger Anna Nilsson.

I projektet ska man utveckla en mötesplats och ett arbetssätt för att kunna erbjuda målgruppen skapande fritidsaktiviteter inom musik, konst, drama och film, vilket ska resultera i utställningar, konserter och andra framföranden.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm