Till innehållet

Real Fighter Sällskap får stöd med 3,7 miljoner 

16 februari 2023

Med projektet Uppdrag Må bra ska föreningen förbättra fysisk och psykisk hälsa hos vuxna med psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Det sker genom träning i thaiboxning, social samvaro och utbildningsaktiviteter. Målet är att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och en hälsosam livsstil för målgruppen.

– Vår kampsport innebär individuell träning i grupp, vilket tillsammans med övriga aktiviteter skapar förutsättningar för fysiskt, mentalt och socialt välmående. Som idrottsförening knyter vi här ihop idrottsrörelsen via RF-SISU med socialpsykiatrin och andra viktiga aktörer. Detta ger en unik möjlighet att bidra till ett livslångt idrottande och förbättrad hälsa för målgruppen, säger Antonio Guinovic, projektledare Uppdrag Må bra.

I projektet kommer Real Fighter Sällskap att samverka med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Lunds Fontänhus, RF-SISU Skåne och Lunds kommun. Under projektets första år utvecklas metodiken i Lund och från år två utvidgas projektet och verksamheten enligt det framtagna konceptet även i Varbergs Kommun genom samverkan med Varbergs Thaiboxningsklubb. Efter projektets slut kommer verksamheten att drivas vidare i samarbete mellan i första hand socialpsykiatrin i det båda kommunerna och föreningarna.

Föreningen Real Fighter Sällskap är en väletablerad kampsportsförening i Lund som grundades 2004 och har en bred verksamhet med barn- och ungdomsträning, vuxna motionärer och elitsatsande idrottare. Föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet. Medlemmarna i föreningen har en stor bredd i ålder, etnicitet och social bakgrund, vilket är en stor styrka som skapar en inkluderande atmosfär.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm