Till innehållet

Äldreprojekt i Malmö får stöd med 7,2 miljoner

21 september 2023

Stiftelsen Botildenborg får stöd från Arvsfonden för projektet ”Odla tillsammans” vars syfte är att motverka ensamhet och bidra till förbättrad hälsa hos äldre personer. För detta får de drygt 7,2 miljoner i stöd.

Projektet syftar även till att skapa gemenskap över generationsgränserna genom möten som tar sin utgångspunkt i odling och matlagning tillsammans.

– Projektet innebär att Malmös seniorer får odla och laga mat tillsammans med barn från Rosengård med omnejd. Att mötas över mat skapar positiva upplevelser och vänskap, säger Lena Friblick grundare av Stiftelsen Botildenborg.

Barnen som deltar i projektet har till stor del utländsk bakgrund och saknar i många fall mor- och farföräldrar. Projektet skapar möjligheter till möten mellan generationer och kulturer som annars inte sker.

– Runt vår lägereld kan nya möten ske. Genom odlingen sår och skördar vi ny gemenskap som motverkar ensamhet och samtidigt bidrar till kunskap kring hållbarhet, mat och odling, säger Lena Friblick.

Botildenborg är en stiftelse som arbetar med mat, odling och kultur som verktyg för ett hållbarare samhälle. Man bedriver bland annat språkträning, skolträdgårdar, jobbmatchning och utbildningar inom småskalig odling. Botildenborg har tidigare drivit det arvsfondsfinansierade projektet ”#Min framtid”, där ungdomar från Rosengård fick möjlighet till nya nätverk och ökad kännedom om olika yrken. Den äldre målgruppen som blir huvudsaklig målgrupp för detta projekt är ny för Botildenborg.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm