Till innehållet

Transammans får stöd med 6,7 miljoner för projekt riktat till äldre transpersoner

27 september 2023

Syftet med Transammans projekt ”Transliv” är att äldre transpersoner ska känna ökad trygghet i vård och omsorgssituationer, få ett respektfullt bemötande samt känna ökad trygghet och livskvalitet i åldrandet.

– Vi är otroligt glada för projektet då det är banbrytande och synliggör en hittills eftersatt grupp. Det är dags att äldre transpersoners situation lyfts, säger Tom Wester verksamhetschef på Transammans.

Ett mål är att skapa ett äldrenätverk bestående av äldre transpersoner inom ramen för Transammans som organisation. I projektet ska äldrenätverket delta i arbetet att ta fram en handbok, en webbutbildning och tillhörande filmer samt en broschyr.

Materialet tas fram i samverkan med vård- och omsorgspersonal i flera regioner och kommuner. Under projekttiden kommer regioner och kommuner erbjudas ett utbildningspaket utifrån materialet som tas fram.

Äldre transpersoner i Transammans organisation, samt inom samverkande organisationer, vittnar om att det finns en stor oro i åldrandet i och med ett ökat kontaktbehov med vård- och omsorgssektorn. Det finns en oro för att bemötandet ska brista och att okunskap om trans kommer att påverka den vård och omsorg den äldre får.

– Många transpersoner har erfarenhet av mindre bra bemötande inom vård och omsorg, vilket till stor del beror på bristande kunskap hos vårdpersonal. Det behövs insatser av detta slag för att skapa bättre förutsättningar för välmående, säger Tom Wester.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm