Till innehållet

Emma Ricklunds stiftelse får stöd med 3,1 miljoner för projektet ”KRAM”

26 oktober 2023

”KRAM (Kreativitet, Relationer, Allas lika värde, Mod att vara sig själv)” ska utveckla ett nytt kulturpedagogiskt arbetssätt där barns och ungdomars behov, reflekterande, viljor och den konstnärliga processen står i centrum. Projektet ska bygga upp tre fysiska konstpedagogiska noder i Saxnäs, Dikanäs och Vilhelmina och även skapa en uppsökande mobil verksamhet baserad på det nya arbetssättet. För detta får de drygt 3,1 miljoner i stöd från Arvsfonden.

– För oss är detta mer än bara ett projekt, det här ger vår verksamhet en tyngd och visar att det har pågått, och hela tiden pågår ett outtröttligt arbete mot en helt nödvändig utveckling. Alla har rätt till att uppleva och utforska sitt skapande och jag är stolt långt in i märgen att detta projekt landar här i Vilhelminas fjällvärld, säger Tina Larsson, verksamhetschef Ricklundgården.

Projektet ska också ge målgruppen insikter om konst och kultur och dess symbios med känslolivet, och genom kulturskapande bidra till en mer levande glesbygd i inlands- och fjällnära kommuner där de samiska och svenska kulturerna lever sida vid sida

För att skapa en hållbar struktur för metoden och tillgängliggöra verksamheten för målgruppen ska det utvecklas ett samarbete med skolan, fritidsgården, elevhälsan, biblioteket, föreningar och med konstnärer som besöker Ricklundgården.

– Jag vill redan nu på förhand tacka alla våra samarbetspartners vi kommer få glädjen att jobba tillsammans med. Det är många med oss som brinner för att kulturen ska växa sig starkare och leva vidare, säger Tina Larsson.

Emma Ricklund var en bild- och textilkonstnär verksam i fjällbyn Saxnäs. Emma Ricklunds stiftelse har till ändamål att förvalta arvet efter henne och främja konstnärlig och annan kulturell verksamhet genom att låta konstnärer bo och verka på Ricklundgården i Saxnäs.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm