Till innehållet

Funktionsrätt Östergötland får stöd med 10,2 miljoner

27 oktober 2023

Med projektet "Scenen är mitt liv!" ska Funktionstätt Östergötland utveckla en tvåårig konstnärlig heltidskurs för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som avslutat anpassad gymnasieskola och som idag har ytterst begränsad tillgång till vidare konstnärlig utbildning. För detta får de drygt 10,2 miljoner i stöd från Arvsfonden.

– Det här blir en reell möjlighet att göra skillnad för en grupp som har mycket få vägval efter gymnasieskolan. Vi kan också möta upp det stora intresse som finns för att utvecklas och verka inom just det konstnärliga området och synas på våra kulturscener, säger Agneta Lindqvist, ordförande Funktionsrätt Östergötland.

Utbildningen samverkar med regionala kulturinstitutioner och konstnärliga utövare och innefattar ämnena kultur i samhället, bild, dans, musik och teater. Runt utbildningen skapas av, med och för målgruppen ett kompetenscentrum och en kulturarbetsplats till vilken såväl utexaminerade studenter som andra ur målgruppen kan söka sig till. Kulturarbetsplatsen kommer även att erbjuda en bred och öppen verksamhet riktad till både målgrupp och bred allmänhet.

Modellen som utvecklas ska kunna spridas till övriga delar av landet. Planen är att Föreningen Kulturcentrum Öst driver utbildningen och kulturarbetsplatsen vidare med stöd av såväl region och kommuner som olika kulturaktörer i Östergötland.

– Funktionsrätt Östergötland är glada att kunna vara med och lägga grunden för en långsiktig satsning som kommer att stärka och utveckla kulturlivet i vår region utifrån mångfald, inkludering och tillgänglighet, säger Agneta Lindqvist.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm