Till innehållet

PRO Västmanland får stöd med 2,9 miljoner

31 oktober 2023

PRO Västmanland ska med projektet ”Digitala pensionärer i Västmanland” nå ut till ovana datoranvändare över 65 år i länet. För detta får de drygt 2,9 miljoner i stöd från Arvsfonden.

– Underbart, nu kan vi dra i gång ett efterlängtat projekt. Genom att samla alla pensionärsorganisationer i länet och andra intressenter kommer projektets insats att vara omfattande och väl avvägd för att möta de digitala behoven hos den växande gruppen invånare, säger Inger Persson, distriktsordförande PRO Västmanlands Distriktet.

Deltagarna kommer under projekttiden erbjudas studiecirkelverksamhet och föreläsningar utifrån sina behov och aktuella teman samt i mindre grupper få praktisera sina digitala kunskaper i olika vardagssituationer under trygga former.

Metoder som stödjer målgruppens lärande samt rutiner för teknisk förvaltning och support som stöd till föreningarna ska också utvecklas under projekttiden. Långsiktigt ska verksamheten finansieras via föreningsavgifter och egenfinansiering.

– Arvsfondens beviljande är en fantastik möjlighet för oss att verkligen göra skillnad för äldre i Västmanland. Vi ser fram emot att skapa starka gemenskaper, erbjuda meningsfulla studieverksamheter och främja engagemang och delaktighet för pensionärer i hela länet, säger Inger Persson.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm