Till innehållet

PRO distriktet i Uppsala län får stöd med 4,8 miljoner från Arvsfonden för projektet ”Från stuprör till hängrännor”

7 december 2023

Syftet med projektet är att pigga äldre ska erbjudas en kortare följeslagarutbildning för att möta ett behov hos personer med funktionsnedsättning som saknar möjlighet att delta i fritidsaktiviteter inom exempelvis kultur och natur.

– Grunden till vårt projekt är att många i målgruppen inte har tillgång till ledsagning via kommunerna. Vi vill därför skapa förutsättningar för att dessa grupper att få tillgång till följeslagare via samarbete mellan PRO och Funktionsrätt Uppsala. Det är glädjande att vi nu får möjlighet att genomföra projektet tack vare stödet från Arvsfonden, insatser från föreningar inom Funktionsrätt Uppsala samt ABF och Studiefrämjandet, säger Kaija Nyström, ordförande PRO distriktet Uppsala län.

Metoden för projektet ska gagna de enskilda individerna, men också de organisationer som deltar genom fördjupade samarbeten och utbyten mellan dem. Ett handledarmaterial som berör Funktionsrätt Uppsalas medlemsorganisationer ska utvecklas och anpassas utifrån olika inriktningar av funktionsnedsättningar.

– En viktig faktor i satsningen är att de som vill ställa upp som följeslagare ska genomgå en utbildning för sitt uppdrag. Utbildningarna ska ge grundläggande kunskap om olika funktionshinder och hur man som följeslagare kan ge bästa möjliga hjälp vid olika typer av aktiviteter, säger Kaija Nyström.

I projektet ska nya samarbeten skapas där PRO koordinerar verksamheten och vars medlemmar deltar som följeslagare. Funktionsrättsorganisationerna kommer att delta i utveckling, kvalitetssäkring och genomförande av utbildningar men även kommunicera möjligheten att få tillgång följeslagare till personer med funktionsnedsättning.

ABF och Studiefrämjandet kommer att erbjuda plattformen och formatet för utbildningarna men även specifika erfarenheter av utbildning i bemötande av personer med funktionsnedsätting.

Uppsalakommun och andra kultur- och fritidsaktörer fortsätter erbjuda sin verksamhet till de som nu med hjälp av följeslagare kan delta. Kommunen kommer även att erbjuda lokaler från sina deltagande verksamheter för PRO:s medlemsaktiviteter i utbyte.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm