Till innehållet

ABF Södra Småland får stöd med 4,3 miljoner från Arvsfonden för projektet ”Kaffe & Vänner”

11 december 2023

Syftet med projektet är att utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre över 65 år i syfte att motverka ofrivillig ensamhet.

Projektidén slog rot när representanter från ABF Södra Småland, Folkets hus och PRO i Alvesta träffades och bygger på deras gemensamma erfarenheter och kunskaper om målgruppen.

– Med detta stöd kommer vi att kunna jobba mot ofrivillig ensamhet hos äldre och för social tillhörighet. Vi vill fylla målgruppens tillvaro med glädje, gemenskap, kultur och lärande samt skapa en mötesplats där alla känner sig välkomna, säger Karin Ohlsson, verksamhetsutvecklare Alvesta kommun.

Den framtagna modellen ska beskriva hur man kan mobilisera och aktivera målgruppen för att gemensamt skapa meningsfulla aktiviteter och möten. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare av ABF och projektets samarbetspartner.

Under projekttiden medverkar målgruppen dels som deltagare i de valda aktiviteterna, dels som representanter i projektets referensgrupp. De ur målgruppen som är intresserade kommer även att erbjudas ledarutbildning och ansvara för aktiviteterna i nya grupper. En av de överenskomna samarbetspartnerna i projektet är omsorgsförvaltningen i Alvesta kommun.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm