Till innehållet

Bodens BK FF får stöd med 1,9 miljoner från Arvsfonden för projektet ”Välj väg”

14 februari 2024

Med projektet ”Välj väg” ska Bodens BK FF ta fram en metod för unga i syfte att synliggöra och förhindra våld i nära relationer. Detta kommer de göra tillsammans med Kvinnojouren i Boden.

– Vi tror att genom att tidigt skapa förståelse och respekt för varandra kan pojkar och flickor umgås och förstå varandra bättre. Flickor behöver inte se ut eller vara på ett visst sätt för att accepteras. ”Genom att utbilda unga respektfulla pojkar så kanske vi slipper äldre kränkande män” är tesen, säger Micael Selini, projektansvarig Bodens BK FF.

Bodens BK FF har genomfört ett första utbildningstillfälle och kommer nu genom detta projekt att ta fram en utbildning med syfte att sprida den i Norrbotten. Detta kommer att ske genom workshops, föreläsningar och likabehandlingsarbete och är tänkt att skapa samtal inom forum där unga möts.

– Vi genomför samma utbildningsupplägg för både flickor och pojkar, och hoppas det skall skapa en tryggare miljö och förståelse för varandra. Vi tror att genom att vara delaktiga och medverka i sina egna utbildningsträffar men även vara med och utbilda andra skapar en tyngd och äkthet i projektet, säger Micael Selini.

Under det första projektåret kommer Bodens BKFF att börja utbilda ungdomar i idrottsklubbarna i Boden och sedan gå vidare till att genomföra träffar i Bodens skolor årskurs 9 samt på gymnasienivå.

Via SISU och Norrbottens fotbollsförbund kommer modellen att fortsätta spridas till andra delar av Norrbotten under år två och tre. Den modell som tas fram kommer hela tiden att fortsätta i Boden med nya unga som kommer in i föreningslivet eller börjar årskurs 9.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm