Till innehållet

Vännäs kommun får stöd med 3,1 miljoner från Arvsfonden för projektet ”Sounds Like Vännäs”

14 februari 2024

Med projektet ”Sounds Like Vännäs” vill kommunen utveckla en levande musikgruppsverksamhet för unga och unga vuxna. Genom att starta musikgrupper i olika musikstilar får deltagarna mötas och tillsammans arbeta för att utvecklas som individer och i grupp, med musikintresset som gemensam nämnare.

– Det känns fantastiskt med en sådan här stor satsning på kultur och musik, och också på ungas hälsa och sociala samvaro. Vännäs har ett rikt musikliv, men möjligheterna att mötas genom musiken är tyvärr ganska begränsade i dagsläget. Genom projektet kommer vi att kunna göra skillnad, säger Erik Enström, Biblioteks- och kulturchef Vännäs kommun.

Målet är att skapa ett självförsörjande musikliv utifrån socialt stärkande grupprocesser och att motverka psykisk ohälsa. Deltagarna ska lära och inspireras av varandra och av mer etablerade musiker, bygga relationer och skapa en kreativ och inkluderande miljö att vistas i.

– Deltagarna kommer dels att få mötas och inspireras av varandra, arra konserter och turnéer samt ta del av workshops och olika träffar med professionella musiker och andra representanter från musiklivet, säger Erik Enström.

Det långsiktiga målet med Sounds Like Vännäs är att efter tre år ha hittat en effektiv och välfungerande metod för att skapa och upprätthålla sociala främjande miljöer för barn, ungdomar och unga vuxna. Deltagarna blir delar av ett självförsörjande nätverk där de äldre och väletablerade grupperna skapar intresse och tillväxt bland barn och ungdomar att själva bli delaktiga.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm