Till innehållet

Laponiatjuottjudu får stöd med 7,5 miljoner för projektet ”Máhto årudahka – Kunskapens viste”

24 april 2024

Med projektet ska Laponiajuottjudus utveckla en modell för praktisk och teoretisk överföring av kunskap mellan generationer inom duodji (samisk slöjd).

– Vi är tacksamma för att Arvsfonden valt att stötta vårt projekt, eftersom det möjliggör för föreningen att arbeta aktivt med överförande av árbediehtu – traditionell kunskap mellan olika generationer. Eftersom mycket av den här kunskapen inte aktivt behövs längre i det dagliga livet så försvinner kunskapen i glömska, därför är det så glädjande att föreningen får möjlighet att arbeta med traditionell kunskap på ett tydligt och aktivt sätt, säger Åsa Nordin, väráltárbbeoajvve/verksamhetsledare Laponiatjuottjudus.

Arbetet utgår från ett traditionellt samiskt viste och tillverkningen av olika föremål. I generationer förvärvad kännedom om livsföring, materialberedning och slöjdteknik ska i projektet överföras från árbečeahppi (äldre kunskapsbärare) och duojárat (erfarna slöjdare) till unga samer.

– Àrbediehtu lärdes ut genom att man var med de som kunde, och genom deltagande observationer och aktivt deltagande lärde man sig hur man skulle göra utan att man tänkte på att man lärde sig det. Genom projektet kan delar av kunskapen leva vidare och vi får möjlighet att använda ett traditionellt lärandesätt inom den samiska kulturen i en modern tappning, säger Åsa Nordin, väráltárbbeoajvve/verksamhetsledare Laponiatjuottjudus.

Under projekttiden färdigställer samiska ungdomar föremål till ett samiskt viste i naturum Laponia vid Stora Sjöfallet. Ungdomarna arbetar även med planering och genomförande av kommunikationsinsatser och programverksamhet i och runt vistet. Ungdomarna får under projekttiden också utbilda andra ungdomar i materialberedning och slöjd.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm