Till innehållet

Demokrativillkor

Alla verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden ska vila på demokratisk grund och ha en demokratisk struktur. Här beskriver vi det mer.

Verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden måste vila på demokratisk grund. Med det menas att den sökande organisationens verksamhet och verksamheten i projektet inte får strida mot grundläggande demokratiska värderingar, exempelvis:

  • respekt för allas lika värde och rättigheter
  • jämställdhet.

Den sökande organisationen ska ha en demokratisk struktur, om den är en ideell förening. Det betyder att det finns stadgar som reglerar exempelvis att:

  • majoritetsbeslut respekteras
  • medlem har rösträtt
  • det finns en vald styrelse och oberoende revisor
  • medlemskapet är öppet och frivilligt.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-09-13.