Till innehållet

Metallåtervinning efter kremering

Efter en ändring i begravningslagen den 1 juli 2016 ska metaller som inte förbränts efter en kremering återvinnas. Ersättningen från återvinningen går till Allmänna arvsfonden.

Efter en kremering kvarstår drygt 3 kilo metall. Det rör sig om järn, kobolt, krom, titan, aluminium och mindre mängder av guld och platina främst från kistans beslag och proteser. Redan innan lagändringen separerades metallerna från askan, men grävdes istället ner på kyrkogårdarna. Återvinning var inte tillåtet.

Efter en utredning med uppdrag att säkerställa en miljömässigt och etiskt godtagbar hantering av metaller efter kremering (SOU 2013:82), lagstiftades om att metallerna ska återvinnas efter en kremering. Regeringen menade att Allmänna arvsfonden med sitt allmännyttiga och välgörande ändamål var bäst lämpat att ta emot överskottet av återvinningen (se prop 2015/16:95 s. 17):

”Återvinning ska emellertid inte införas av ekonomiska skäl, utan syftet med återvinning är att värna om människors hälsa och miljön, samtidigt som respekten för den avlidna säkerställs. Därför bör det värde som metallåtervinningen inbringar gå till välgörande ändamål. Regeringen delar utredningens uppfattning att Allmänna arvsfonden är den lämpligaste mottagaren.”

Begravningslag (1990:1144)

SOU 2013:82

Regeringens proposition 2015/16:95

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.