Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Christer Pallin

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Christer Pallin har varit ledamot sedan januari 2023 och vi bad honom berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Christer är pensionerad chefsjurist efter 38 år hos Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som med sina drygt 70 medlemsförbund och 20 000 föreningar är Sveriges största barn- och ungdomsrörelse. Christer har fortfarande kvar ett antal ideella uppdrag inom idrottsrörelsen, men även inom andra ideella organisationer.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Min drivkraft genom alla år har varit att slå vakt om och värna demokrati- och föreningskunskap inom ramen för den ideella föreningen. Engagemang och delaktighet hos medlemmarna är en förutsättning för demokratiska föreningar och i sin förlängning ett demokratiskt samhälle. Utifrån det synsättet känner jag att min roll är att säkerställa att delegationens beslut om bidrag hamnar rätt.

Vilket är ditt specialområde?

– Den ideella föreningen som unik samverkansform känner jag särskilt mycket för. I avsaknad av speciallag för ideella föreningar finns stor frihet att bilda och forma föreningar, men också ett stort ansvar att se till att inte missbruka föreningsformen för syften den inte är avsedd för.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Arvsfondsmedel kan verka som ”grädde på moset” för många ideella organisationer för att både utveckla verksamheter och miljöer som främjar de målgrupper som anges i lagen. Att målgruppen ska delta i planering och genomförande av projekten bidrar till ökat engagemang och delaktighet samt stärker föreningsdemokratin.

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.