Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Eva Sahlén

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Eva Sahlén är ny ledamot i delegationen och vi bad henne berätta om sin roll.

Bakgrund

Eva Sahlén är från början socionom med fokus på individ- och familjefrågor. Hon har arbetat länge inom kommunal verksamhet, de 15 sista åren i Västerås som socialdirektör med ansvar för den samlade socialtjänsten. Sedan 2019 finns Eva anställd på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Där samordnar hon en 3-årig regeringsöverenskommelse med syfte att stödja kommuner i att införa välfärdsteknik inom kommunal äldreomsorg.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Jag blev invald i juni i år (2022) på ett 2-års mandat.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Jag har en bred kommunal erfarenhet och har under mitt yrkesliv arbetat med alla socialtjänstens målgrupper: från det lilla barnet till äldre i livets slut. Min drivkraft är att Arvsfonden kan bidra till bättre förutsättningar och bättre kvalitet för våra målgrupper. Civilsamhället kan samverka med det offentliga för att skapa en ökad delaktighet och skapa möjligheter för till exempel äldre och personer med funktionsnedsättning. Fonden en viktig roll och stora resurser.

Vilket är ditt specialområde?

– En ny tid kräver ett utvecklat arbetssätt och jag har brunnit för hur man löser det med ny teknik och digital utveckling. Vi behöver integrera det i vårt arbetsliv på ett klokt sätt. Jag har arbetat för ökat användande av digitala lösningar inom vård- och omsorg, både för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Nya lösningar kan ge människor ett ökat eget ansvar, självständighet och inflytande över sin egen omsorg. Det skapar större delaktighet i samhällslivet. Jag brukar säga: ”Om jag inte kan komma ut i världen så kan olika digitala lösningar göra att världen kan komma hem till mig istället”.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Arvsfondens verksamhet kan bidra till att stärka civilsamhället och skapa delaktighet för våra olika målgrupper. Gärna i samspel med det offentliga. Vissa komplexa projekt med stor budget kräver mycket av föreningslivet, och då kan det behövas en långsiktighet som det offentliga skulle kunna erbjuda. Tanken om samspel och samarbeten tror jag att vi kan utveckla mer.

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.